Zakonodaja

Nekaj povezav na zakone, ki jih potrebujete pri nakupu/prodaji oz. najemu/oddaji nepremičnine:

Zakon o kmetijskih zemljiščih - ZKZ UPB2

Stanovanjski zakon - SZ1

Zakon o graditvi objektov - ZGO1

Obligacijski zakonik - OZ